2020-09-18 11:54:14

UPISI U SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE ODRASLIH ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021

 

OTVARAMO NATJEČAJ 

za upis polaznika u Srednjoškolsko obrazovanje odraslih Ekonomske škole Mije Mirkovića Rijeka, u školskoj godini 2020./2021. i to za programe doškolovanje i prekvalifikacije:

 1. Obrazovni program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanja:
 • Ekonomist                
 • Komercijalist       
 • Upravni referent  
 • Poslovni tajnik     
 1. Obrazovni program prekvalifikacije nakon završene srednje stručne spreme za  zanimanja navedena pod točkom 1.                   

Polaznici se mogu upisati u program:

 1. doškolovanja – stjecanje srednje stručne spreme za polaznike koji su završili osnovnu školu ili polaznici koji imaju završen neki (npr. III) stupanj obrazovanja, a žele završiti viši stupanj obrazovanja (III stupanj – IV stupanj)
 2. prekvalifikacije – za polaznike sa stečenom stručnom spremom za jedno zanimanje koji žele steći stručnu spremu iste obrazovne razine ali za novo zanimanje

Trajanje i način provođenja upisa:

Upisi traju od dana objavljivanja natječaja do 9. listopada 2020.godine a sve do popunjavanja mjesta, a najkasnije do početka nastave u Srednjoškolskom obrazovanju odraslih.

Prijave će se zaprimati putem elektroničke pošte ili izravno dolaskom u prostorije Škole prema rasporedu radnog vremena ureda za obrazovanje odraslih i uz prethodnu najavu na mail voditeljici obrazovanja odraslih.  

Početak nastave:

Nastava u Srednjoškolskom obrazovanju odraslih počinje 12.listopada 2020.g.

Popis dokumenata potrebnih za upis:

 • popunjena upisnica
 • preslika domovnice
 • preslika rodnog lista
 • preslika dokaza o prethodno završenom školovanju (svjedodžba o završenom 8.razredu osnovne škole, odnosno razredne svjedodžbe srednje škole)

Uvjeti za upis:

 1. navršenih 15 godina života
 2. završena osnovna, odnosno srednja škola (ovisno o tome da li se upisuje program doškolovanja ili prekvalifikacije)

Strani državljani i državljani Republike Hrvatske koji su prethodno obrazovanje stekli u inozemstvu mogu upisivati programe obrazovanja odraslih pod istim uvjetima kao i državljani Republike Hrvatske, ali im prethodno stečeno obrazovanje koje je određeno kao uvijet upisa u pojedini program mora biti priznato u postupku priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije.

Ugovor o obrazovanju odraslih

            Prilikom upisa ustanova je dužna sa svakim polaznikom sklopiti Ugovor o srednjoškolskom obrazovanju odraslih koji regulira međusobna prava i obveze, oblik i trajanje obrazovanja te o načinu završetka programa.

 

SVIM NOVIM POLAZNICIMA ŽELIMO PUNO USPJEHA U DALJNJEM ŠKOLOVANJU!

 


Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka